Atıksu toplama

Atık su toplama normalde ev ve fabrikalardan toplanan atık suyun cazibe ile terfi istasyonuna oradan da pompa ile atık su arıtma tesislerine ulaştırılması şeklinde yapılır.

Atık su toplama için iki ana sistem vardır: yağmur suyu ve atık su için ayrılmış kanalizasyon ve toplama sistemleri ile kombine kanalizasyon toplama sistemleri. Kombine kanalizasyonlar ev ve endüstriden gelen atık suyu ve yağmur suyunu aynı boru ile taşırlar. Birçok yeni toplama sistemi atık su ve yağmur suyu için ayrı kanalizasyon sağlar. Yağmur suyu kanalizasyonda toplanır ve doğrudan terfi istasyonlarına veya daha sonraki bir aşamada atık su ile karıştırılmak için yağmur suyu depolama tanklarına yönlendirilir.

Yağmur suyu miktarı tahmin edilemez olduğundan, yağmur suyu  kırsal çevredeki havzalarda ya da atık su arıtma tesislerinin içindeki yağmur suyu tanklarında depolanabilir. Bu şekilde, yağmur suyu tesis temizleme kapasitesine sahip olduğunda atık su ile karıştırılarak tesise beslenebildiği için yağmur suyunun akışını kontrol etmek daha kolaylaşır.

AVK atık su toplama için sürgülü vanalar, çekvalfler, bıçaklı sürgülü vanalar, vantuzlar, servis bağlantı vanaları, kaplinler, bağlantı parçaları, tamir kelepçeleri ve aksesuarlar sunmaktadır.