Atıksu deşarj

Arıtılmış atıksu bir dere, nehir veya denize boşaltılmadan önce, yerel mevzuatın atık su çıkış gereksinimlerinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. AB ülkelerinde, her atık su arıtma tesisi zararlı maddelerin içeriğini belgelemek için günde 5 defaya kadar deşarj edilen atıksuyun örneklerini almakla yükümlüdür. Deşarj değerleri aşılırsa, atıksu idaresi para cezası ödemekle yükümlüdür.Tabii ki bu, atıksu idarelerinin AB deşarj gereksinimlerini karşılamak için atık suyu etkin bir şekilde temizleme motivasyonunu arttırır.

AVK atıksu deşarj uygulamaları için sürgülü vana, kelebek vana, bıçaklı sürgülü vana, penstok, çekvalf, kaplin, adaptör, bağlantı parçaları ve aksesuarlardan oluşan geniş bir yelpaze sunmaktadır.