Atıksu arıtma

Atıksu arıtma tesislerine giren gres ve kum, işlemlerde kullanılan ekipmanı hasardan korumak için yağ ve kum tuzağı ile uzaklaştırılır. Atıksuyun temizlenmesi için birçok farklı teknoloji vardır ancak en yaygın olanı mekanik arıtma ve biyolojik arıtmanın bir kombinasyonudur. Atıksu, nitrifikasyon ve denitrifikasyon içeren biyolojik bir süreç ile başlar ve atıksuyun havalandırması ile biten adımlarla temizlenir.

Mekanik atıksu arıtma sudaki katı maddeleri ayrıştırmak için kullanılır. Bu iki süreç içerir: filtrasyon (veya ayırma) ve sedimantasyon. Filtrasyon çeşitli aşamalarda çeşitli işlemler kullanılarak gerçekleştirilir. Bunlar tırmık veya döner ekran kullanarak kağıt veya yaprak gibi kaba yabancı maddeleri ayrıştırır. Birincil sedimantasyon tankında saflaştırma (organik maddelerin azaltılması) gerçekleşir.

Atıksu arıtma sürecinin biyolojik aşamasında suda asılı olan ve mekanik işlemle alınmayan ana impüriteler arıtılır. Biyolojik atıksu arıtma işlemi, atıksu çamur aktivasyon tankında arıtılırken gerçekleşir. Diğer işlemler (örn. damlatma filtresi, daldırma filtresi) yalıtılmış şekilde kullanılır.

Çamur, atıksu arıtma sürecinde atık ürün olarak üretilmektedir. Arıtma ve çamur hazırlanması tesise bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösteren kendi ekipman gereksinimlerine yol açar. Atıksu çamurunun atılmasının en yaygın yolu hala bu çamuru tarımda kullanmaktır. Bu nedenle bazı ülkeler atıksu çamurunu termal olarak kullanmaktadır. Bazı durumlarda, atıksu çamuru bir biyogaz tesisine gönderilir.

AVK atıksu arıtma uygulamaları için sürgülü vana, kelebek vana, çekvalf, bıçaklı sürgülü vana, penstok, vantuz, kaplin, adaptör, tamir kelepçesi, fitting ve aksesuarlardan oluşan geniş bir yelpaze sunmaktadır.