AVK vanalarına yatırım yapmak güvenli içme suyuna yatırımdır

Müşterilerimiz için kalite ve güvenliğin belgelenebilirliği esastır. Bu, vana bileşenleri ve bitmiş vanalar ile ilgili bir dizi gereklilik oluşturan üçüncü taraf onaylarının çıkış noktasıdır.

Bu onaylar özellikle içme suyu uygulamaları için önemlidir, burada bileşenlerin kontaminasyon riski oluşturmaması ve tat ve kokuyu etkilememesi çok önemlidir. Bu onayların bazıları kauçuk, epoksi kaplama, plastik ve pirinç gibi vanalarda kullanılan malzemelerle ilgili iken, bazıları da vananın kendisi ile ilgilidir. Şaşırtıcı bir şekilde, çok az pan-Avrupa standardı vardır. Bunun yerine, standartlar ulusal düzeyde ve hatta bazı durumlarda ilgili ülkelerdeki yerel su idareleri tarafından belirlenmektedir.

Kauçuk

Kauçuğu örnek alacak olursak, Almanya’nın içme suyu uygulamalarında kullanılan kauçuk bileşikler için kendi standartları vardır. Bu durum diğer Avrupa ülkeleri için olduğu gibi ABD, Çin ve Avustralya gibi diğer ülkeler için de aynıdır. Toplamda dünya çapında kauçuk bileşikler için en az 20 farklı standart seti vardır.

Bugün, AVK kendi kauçuk bileşik üretim tesisi olan tek vana üreticisidir. Mümkün olan en geniş onay gereksinimlerine uygun olduğu için, içme suyu için evrensel olarak gördüğümüz kauçuk bileşiklerden oluşan bir ürün grubu geliştirdik. Ancak, Japonya ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde özel bileşikler gerektiren özel gereksinimler vardır.

Anders G. Christensen, AVK GUMMI A/S Satış ve Ar-Ge Direktörü: "AVK vanalarının son kullanıcıları, bu kolay bir iş olmasa da, bu standartların gerekliliklerini yerine getirmek için bize güveniyor. Mevzuat gereklilikleri sürekli değişim gösteriyor ve gerekli onayların sayısı her yıl artarken, mevcut onayların çoğu sürekli revizyonlardan geçiriliyor."

AVK, sadece mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesinde değil, aynı zamanda bunların hazırlanmasında da yardımcı olmak için de aktif bir rol oynamaktadır. Anders G. Christensen, "Şu anda, Alman makamlarıyla bir öncekinden daha iyi yeni bir onay sistemine geçişin tanımlanması ve güvence altına alınması için çalışıyoruz." diyor.

Pirinç ve epoksiye önem gösterin

Pirinç ve epoksi kaplama gibi malzemelerinin de yüksek öneme sahip olduğu açıktır, çünkü bunlar doğru seçilmez veya uygulanmazsa içme suyunu kirletebilir. Örneğin, pirinç için yeni AB standartları, kadmiyum ve içme suyuna geçebilecek kurşun emisyonu için sınırlar belirlemeyi amaçlayan onaylı pirinç malzemelerin bir listesini devreye aldı. Sonuç olarak AVK, içme suyu ile temas halinde olan tüm bileşenler için yeni bir pirinç malzeme kullanmaya başladı. Ayrıca AVK vanaları için sadece genel içme suyu onaylarına sahip epoksi üreticileri seçilir ve fabrikalarımızda kaplama işlemi epoksi üreticileri tarafından belirlenen uygulama önerilerine sıkı sıkıya uygun şekilde yapılır. Ayrıca kaplama sürecimiz de GSK onaylıdır.

Kalite ve güvenlik

Danimarka'daki AVK International A/S Kalite Başkanı Niels Jørgen Hedegaard şunları ekliyor: "Alman DVGW, İngiliz WRAS, Fransız NF ve Hollanda KIWA gibi yetkililer bitmiş vanalar için standartlar ve onaylar sunar ve bunlar aynı zamanda kendi onay yönetmeliklerine sahip olmayan diğer ülkeler tarafından da tanınmakta ve kabul edilmektedir. Dünya çapında en yaygın olarak kabul edilen su onaylarını alarak ve sürdürerek, müşterilerimize AVK vanalarının her zaman en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını garanti ediyoruz" diyor.

Büyük bir yatırım

Tüm bunlar, AVK için yeni onayları edinmek ve mevcut onayları korumak için büyük bir zaman ve para yatırımını ifade ediyor. Niels Jørgen Hedegaard, "Her onay büyük miktarda belge ve evrak gerektirir ve tüm onay süreci boyunca çalışmak genellikle haftalar hatta aylar sürebilir" diyor. Yeniden belgelendirme her üç ila beş yılda bir gereklidir ve tüm süreç fabrika denetimleri, ürün testleri ve dokümantasyon incelemelerini içerir.

Bu nedenle maliyetleri önemli derecede yüksektir. Niels Jørgen Hedegaard "Bu hiç şüphesiz büyük bir gider ancak biz uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz.” diyor. Vanalarımızın kalitesini ve güvenliğini gereksinimlere göre test ederek, müşterilerimizin sıkı mevzuat standartlarını karşılamayan diğer vanaların aksine, AVK vanalarına her zaman güvenebilmesini sağlıyoruz."

İçme sularımızın korunması

İçme suyu kıt bir kaynak haline geliyor. Bu nedenle, abonelere ulaştırırken, onu kirletmemek için elimizden geleni yapmamız hayati önem taşıyor. AVK, vana sektöründeki küresel bir oyuncu olarak su sektöründe en iyi vanaları yapmak suretiyle içme suyunu güvenli tutmaya kararlıdır.

Dolayısıyla, AVK vanalarına yatırım yapmak güvenli içme suyuna yatırımdır.