Neden dijitalleştirilmiş bir su dağıtım şebekesine ihtiyacımız var?

Dijital çözümler, su idarelerinin her gün karşılaştığı bazı çevresel sorunlar ve şehirleşme sorunlarıyla mücadele etmeye yardımcı olabilir. Teknolojik gelişme toplumun geniş kesimlerinin dijitalleşmesini ekonomik olarak mümkün hale getirdi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojiler su sektörüne yeni fırsatlar sunuyor.

Su temini yönetimindeki zorluklar

Su idareleri her gün su tedarik yönetimiyle ilgili zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Su kıtlığının potansiyel etkisi; artan su tüketimi; yüksek enerji maliyetleri; kentleşme ve kayıp/kaçak su (NRW), su idarelerini yenilikçi çözümler düşünmeye zorlayan zorluklardan sadece birkaçı.

Kayıp/kaçak su temelde üretilmiş, temizlenmiş ancak şebekede bir yerde kaybolmuş ve nihai hedefine ulaşmamış suyu tarif eder. Bu, suyun kullanılmaması veya tutarının ödenmemesi anlamına gelir ve bu da yerel ekonomileri ve mevcut yerel kaynakları etkiler. Bu evrensel bir sorundur ve su kayıp kaçak seviyeleri belirli bölgelerde %80'e kadar çıkmaktadır. Bu da, su şebekesinin daha sürdürülebilir bir yönteme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 
Buradaki zorluk, su kalitesini ve şebekenin işletimini, bakımını kolaylaştırmak ve güvenliğini artırmak ve aynı zamanda çevreyi ve su kaynaklarını korumaktır.
Çözümün önemli bir kısmı şebekedeki basıncı, vana açık/kapalı konumunu ve kirliliği izleyebilmektir.

Tüm şebekeye genel bakış

Su şebekesinde kurulu binlerce vana, bağlantı parçası ve hidrant sayesinde, durumuyla ilgili değerli bilgiler hemen elinizin altındadır. Ya en kritik vanalarınızdan bazıları, her çalıştırıldığında size mesaj gönderse? Sadece vanalarınız değil, aynı zamanda yangın hidrantları ve DMA girişleri de.

Doğrudan su şebekesindeki kritik noktalardan gelen verilere dayanarak, su dağıtımınızı daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak gerçek veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Yerel operasyonlar ve çevre açısından avantajlar

Dijitalleşme ve şeffaflık, daha iyi yapılandırılmış ve otomatik operasyonlara katkıda bulunur. Dijital çözümler, su kalitesinin sağlanmasının yanı sıra su kaybının, enerji tüketiminin ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına da aktif olarak katkıda bulunuyor. Yerel olarak büyük avantajlar sağlar ve küresel çevresel zorlukların aşılmasına katkıda bulunur. Ayrıca sistemi yalnızca ihtiyaç duyulan miktarda suyu dağıtacak şekilde optimize etmek enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Uluslararası gereksinimler

Yerel bir su idaresi olarak tüketicileriniz için güvenli su dağıtımını sağlama sorumluluğunuz vardır. Ancak su kaynaklarımıza sahip çıkmak ve herkese temiz içme suyu sağlamak küresel bir zorluktur. Bu nedenle sürdürülebilir su temini uluslararası siyasi gündemdedir.

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

BM, dünyaya daha sürdürülebilir bir yönde öncülük etmek üzere tasarlanmış 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SDG) benimsemiştir: Dijitalleştirilmiş bir dağıtım ağı, su tesislerinin verimliliğini artırmasına ve su kaybını azaltmasına ve böylece kaynaklarımızın korunmasına olanak tanır. Bu şekilde, temiz su ve sanitasyon ile güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler sağlamaya yönelik BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 6 ve 11'e önemli ölçüde katkıda bulunuyor. 

AB İçme Suyu Direktifi gereklilikleri

Su şebekesinin dijitalleştirilmesi yalnızca doğru kararların alınmasını desteklemek için gereken şeffaflığı sağlamakla kalmıyor. Ayrıca uluslararası mevzuattaki verimlilik gerekliliklerinin karşılanması açısından da gerekli olabilir.

Direktifin amacı tüm Avrupalılar için güvenli ve temiz içme suyu sağlamaktır. Direktif içme suyuyla temas eden malzemeler ve su dağıtımında kabul edilecek sınır değerlerle ilgili olup, risk yönetimi ve su kaybının azaltılması konularına odaklanmaktadır.

Kaçak ve boru patlaması durumunda boru sistemine kirlilik girme riski vardır. Bu nedenle her üye devletin su kaybını azaltmaya yönelik değerlendirmeler yapması ve hedefler belirlemesi gerekmektedir. Yeni teknoloji, basıncın yönetilme, sızıntının izlenebilme ve hırsızlığın tespit edilip önlenebilme yöntemlerini iyileştirerek kamu hizmetlerinin bu yeni hedeflere ulaşmasını etkili bir şekilde destekleyebilir.

Üye devletler, dağıtım ağının tamamının risk temelli bir yaklaşıma tabi olmasını sağlamalıdır. Uygun bir risk değerlendirmesi, suya tüm erişim noktalarının nasıl yönetildiğini ve korunduğunu dikkate almayı içerir. Herhangi bir risk değerlendirmesinde su şebekesindeki uygunsuz baskıların oluşturduğu risk de dikkate alınmalıdır. Çok düşük basınç, kirlenme riskini beraberinde getirirken çok yüksek basınç, daha yüksek sızıntı seviyesi ve artan patlama riski anlamına gelir.
Ağdaki basınç ve sıcaklık sensörleri ile hidrantların ve sürgülü vanaların uzaktan izlenmesi, risklerin mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.
 

Video

AVK Smart Water dijital görüntüleme

Batarya ile çalışan kablosuz IoT sensörleri direkt olarak şebekeden veri toplar ve karmaşık verileri değerli içgörülere dönüştürür.